[Infographics] Hà Nội sẽ có bao nhiêu xe máy cũ được đổi xe mới?

Theo laodong.vn

Chương trình thí điểm áp dụng với xe máy không đạt chuẩn về khí thải, các xe này sẽ được hỗ trợ từ 2 đến 4 triệu đồng để đổi xe máy mới.

[Infographics] Hà Nội sẽ có bao nhiêu xe máy cũ được đổi xe mới? - Ảnh 1