[Infographics] Hà Nội: Trung tâm kinh tế lớn của cả nước

Theo Vietnamplus.vn

65 năm sau ngày giải phóng, kinh tế Hà Nội đã có sự phát triển vượt bậc, đóng góp 16,63% GDP cả nước (năm 2018) và cơ cấu chuyển dịch tích cực.

[Infographics] Hà Nội: Trung tâm kinh tế lớn của cả nước - Ảnh 1