[Infographics] Hai phương án phân vùng đến năm 2030

Theo Tiến Thành - Viết Tuân/vnexpress.net

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hai phương án phân vùng kinh tế - xã hội trên cả nước, giai đoạn 2021-2030.

[Infographics] Hai phương án phân vùng đến năm 2030 - Ảnh 1