[Infographics] Hướng dẫn chọn khẩu trang ở cộng đồng phòng COVID-19

Theo TTXVN

Ở các khu vực công cộng, cá nhân không có triệu chứng hô hấp chỉ cần sử dụng khẩu trang 870 hoặc khẩu trang vải thông thường.

[Infographics] Hướng dẫn chọn khẩu trang ở cộng đồng phòng COVID-19 - Ảnh 1