[Infographics] Hướng dẫn giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh

Xuân Trường - Huy An

Ngày 20/8/2021, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 2634/BHXH-GDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại cơ sở khám chữa bệnh thực hiện phương thức thanh toán theo định suất. Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn cơ quan BHXH các cấp thực hiện giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh theo định suất.

[Infographics] Hướng dẫn giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh
[Infographics] Hướng dẫn giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh - Ảnh 1