[Infographics] Kết quả triển khai tổng hợp và lập Báo cáo Tài chính Nhà nước

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 + 2 tháng 2/2021

2018 là năm đầu tiên hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai tổng hợp và lập Báo cáo Tài chính Nhà nước. Đến tháng 5/2020, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

[Infographics] Kết quả triển khai tổng hợp và lập Báo cáo Tài chính Nhà nước  - Ảnh 1