[Infographics] Khách Hàn, Nhật và Trung Quốc đến Việt Nam nhiều thế nào?

Theo news.zing.vn

Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường khách du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam. Ba thị trường này chiếm 80% lượng khách quốc tế năm 2019.

[Infographics] Khách Hàn, Nhật và Trung Quốc đến Việt Nam nhiều thế nào? - Ảnh 1