[Infographics] Kiều hối về Việt Nam tăng mạnh

Theo TTXVN

Năm 2019, lượng kiều hối đổ vào Việt Nam sẽ đạt 16,7 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

[Infographics] Kiều hối về Việt Nam tăng mạnh - Ảnh 1