[Infographics] Kinh tế Hà Nội 9 tháng năm 2021

Theo hanoimoi.com.vn

Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm 2021 của Hà Nội tăng 6,61%; quý III giảm 7,02%, chủ yếu do các nhóm ngành như: Dịch vụ giảm 8,18%, công nghiệp - xây dựng giảm 6,76%. Do vậy, tính chung 9 tháng đầu năm 2021, GRDP chỉ tăng được 1,28% so với cùng kỳ.

[Infographics] Kinh tế Hà Nội 9 tháng năm 2021 - Ảnh 1