[Infographics] Lộ trình tuổi nghỉ hưu năm 2021-2035

Theo vnexpress.net

Từ 1/1/2021 khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, mỗi năm lao động nghỉ hưu chậm thêm 3-4 tháng so với quy định hiện hành.

[Infographics] Lộ trình tuổi nghỉ hưu năm 2021-2035 - Ảnh 1