[Infographics] Lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình

Lê Hà

BHYT là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, vì quyền lợi của Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện.

[Infographics] Lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình
[Infographics] Lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình - Ảnh 1