Nợ bảo hiểm xã hội ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi của người lao động?

Nợ bảo hiểm xã hội ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi của người lao động?

Tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của người lao động. Cụ thể, họ bị khóa thẻ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến việc hưởng các chế độ như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất… Họ cũng không chốt được sổ bảo hiểm xã hội kể cả đã chuyển đến nơi khác làm việc, đến tuổi về hưu thì không chốt được sổ bảo hiểm xã hội…
Kinh nghiệm phát triển đối tượng tham gia BHYT tại các xã bãi ngang của Bến Tre

Kinh nghiệm phát triển đối tượng tham gia BHYT tại các xã bãi ngang của Bến Tre

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã có hơn 100 nghìn người dân tại các xã bãi ngang chủ động tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình để duy trì thời gian sử dụng thẻ BHYT cho việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Điều đặc biệt, ý thức tham gia của người dân tham gia BHYT đã có sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt so với trước đây.
Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ 'bình thường mới'

Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ 'bình thường mới'

Ngày Quyền của Người tiêu dùng (NTD) Việt Nam (15/3) năm 2022 được triển khai với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”. Chủ đề này khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo đảm quyền an toàn cho NTD trong các giao dịch trên thị trường.
Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

Để giảm bớt những khó khăn cho người dân hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu, nhà nước đã mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình cho những người lao động (NLĐ) không thuộc nhóm tham gia BHXH bắt buộc thông qua chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, ban hành các chính sách hỗ trợ đối với người tham gia để ai cũng có cơ hội được chăm sóc sức khỏe khi đau bệnh, hưởng lương hưu lúc tuổi già và kèm theo BHYT hưu trí trong suốt thời gian hưởng lương hưu.
Bảo vệ quyền, lợi ích của chủ nợ khi giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp

Bảo vệ quyền, lợi ích của chủ nợ khi giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp

Trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản một doanh nghiệp thì chủ thể có quyền lợi bị ảnh hưởng nhiều nhất là các chủ nợ. Do đó, việc bảo vệ quyền, lợi ích của chủ nợ trong các quy định pháp luật về phá sản là rất cần thiết. Cùng với quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phá sản ở Việt Nam, việc ban hành các quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của chủ nợ được quan tâm và có nhiều thay đổi cho phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, cũng như hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và chủ nợ. Luật Phá sản năm 2014 đã có những quy định nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ nợ khi giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp.