[Infographics] Lực lượng Mỹ tại Trung Đông

Theo vnexpress.net

Mỹ triển khai lực lượng tại 10 quốc gia khu vực Trung Đông với quân số trên 65.000 người.

[Infographics] Lực lượng Mỹ tại Trung Đông  - Ảnh 1