[Infographics] Lý do để người lao động cân nhắc khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Linh Trang

Người lao động cần hiểu rằng, khoản tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm xã hội là "của để dành" của chính mình, nó không mất đi mà được cơ quan BHXH quản lý và đầu tư tăng trưởng. Do đó, người lao động hoàn toàn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH, để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu.

[Infographics] Lý do để người lao động cân nhắc khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần
[Infographics] Lý do để người lao động cân nhắc khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần - Ảnh 1