[Infographics] Một số giải pháp phục hồi nền kinh tế

Theo hanoimoi.com.vn

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, ngoài những biện pháp quyết liệt chống dịch Covid-19, phải có những giải pháp nhằm vực dậy nền kinh tế đang ở mức tăng trưởng thấp.

[Infographics] Một số giải pháp phục hồi nền kinh tế
[Infographics] Một số giải pháp phục hồi nền kinh tế - Ảnh 1