Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Ngày nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực, nền tảng trong phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Có thể nói Đổi mới và sáng tạo là trung tâm của phát triển bền vững. Không nằm ngoài xu hướng đó, Việt Nam đã, đang nỗ lực thực hiện đổi mới sáng tạo nhằm đưa nền kinh tế phát triển bền vững có định hướng trong tương lai.
8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm

8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm

Tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023, Bộ Tài chính đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước hiệu quả nửa cuối năm 2023.
Giải pháp ổn định thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Giải pháp ổn định thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, nguồn nhân lực luôn đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, trong điều kiện toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, yếu tố tạo nên sự cạnh tranh giữa các quốc gia là con người. Do vậy, tập trung nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, sống còn để tiếp thu công nghệ, xây dựng cơ cấu ngành nghề. Bài viết này phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định thị trường lao động, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội, thách thức và giải pháp chính sách cho Việt Nam

Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội, thách thức và giải pháp chính sách cho Việt Nam

Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu là một trong những nội dung chính trong chương trình chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng, dự kiến áp dụng từ ngày 01/1/2024 với 142 quốc gia đồng thuận tham gia. Bài viết mô tả nội dung của quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu, từ đó phân tích cơ hội và thách thức của nước ta khi tham gia quy tắ thuế tối thiểu toàn cầu, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chính sách nhằm thích ứng với việc tham gia quy tắc trên.
Giải pháp phát triển thị trường nông sản Việt Nam

Giải pháp phát triển thị trường nông sản Việt Nam

Năm 2023, ngành Nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 55 tỷ USD. Trong bối cảnh diễn biến kinh tế thế giới bất định tác động đến hoạt động thương mại và gây khó khăn cho thị trường về đầu ra đòi hỏi ngành Nông nghiệp phải chủ động nắm bắt biến động thị trường, có giải pháp linh hoạt ứng phó để đạt được mục tiêu đề ra. Nhận diện những thách thức đặt ra hiện nay, bài viết khuyến nghị giải pháp nhằm giúp Việt Nam duy trì thị trường nông sản phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh mới.
Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp

Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, vấn đề môi trường, phát triển bền vững trở thành chủ đề có tính toàn cầu. Phát triển bền vững là quá trình phát triển vừa đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại vừa không làm tổn hại đến lợi ích của thế hệ tương lai. Là một bộ phận quan trọng, đóng vai trò chủ đạo, quyết định đến phát triển kinh tế bền vững, doanh nghiệp có trách nhiệm phải định giá và hạch toán được các yếu tố môi trường nhằm hành động bảo vệ môi trường. Bài viết này tìm hiểu về công tác kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp hiện nay và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
Bàn giải pháp triển khai thành công hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Bàn giải pháp triển khai thành công hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Chiều ngày 07/02/2023, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm triển khai thành công trong thời gian tới. Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì Hội nghị