[Infographics] Mức độ phòng chống dịch ở các nước trên thế giới hiện nay như thế nào?

Theo TTXVN

Đại dịch COVID-19 đã lan ra các nước vào các thời điểm khác nhau, và mỗi nước có cách phản ứng khác nhau tùy theo các hệ thống y tế và chính trị cũng như kinh tế của mình.

[Infographics] Mức độ phòng chống dịch ở các nước trên thế giới hiện nay như thế nào? - Ảnh 1