[Infographics] Mức giá bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc hiện nay

Theo Thy Nhung - Thùy Trang/plo.vn

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vừa bảo vệ tài chính cho người mua bảo hiểm, vừa bảo vệ tính mạng cho người thứ ba. Vì vậy các chủ xe cần nắm rõ mức giá bảo hiểm bắt buộc hiện hành.

[Infographics] Mức giá bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc hiện nay - Ảnh 1