[Infographics] Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

PV.

Sáng ngày 11/11/2020, Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 với nhiều mục tiêu cụ thể.

[Infographics] Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Ảnh 1