[Infographics] Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Ngày 16/9/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2008/NĐ-CP trong đó quy định rõ các mức xử phạt đối với doanh nghiệp, tổng giám đốc doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

[Infographics] Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự - Ảnh 1