[Infographics] Năm 2020, kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam tăng 5,1%

PV.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 của Việt Nam ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước.

[Infographics] Năm 2020, kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam tăng 5,1% - Ảnh 1