[Infographics] Năm học 2019-2020, Hà Nội tăng học phí ở một số cấp học

Theo vietnamplus.vn

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập của thành phố năm học 2019-2020.

[Infographics] Năm học 2019-2020, Hà Nội tăng học phí ở một số cấp học - Ảnh 1