[Infographics] Nga biên chế hàng loạt thiết giáp ‘nhảy dù’ BMD-4M

Theo anninhthudo.vn

Một loạt các đơn vị thuộc quân đội Nga đã nhận thiết giáp "nhảy dù" BMD-4M hiện đại. Với loại thiết giáp này, năng lực tác chiến của lực lượng đổ bộ đường không Nga tăng lên rõ rệt.

[Infographics] Nga biên chế hàng loạt thiết giáp ‘nhảy dù’ BMD-4M - Ảnh 1