[Infographics] Ngành nông nghiệp phấn đấu xuất khẩu khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025

Theo TTXVN

Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 đặt ra mục tiêu giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) của Việt Nam đạt khoảng 50 - 51 tỷ USD vào năm 2025, 60 - 62 tỷ USD vào năm 2030.

[Infographics] Ngành nông nghiệp phấn đấu xuất khẩu khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025 - Ảnh 1