[Infographics] Ngày không tiền mặt 16/6: Thanh toán không dùng tiền mặt, nhiều bên có lợi

Theo TTXVN

Thanh toán không tiền mặt mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia: người tiêu dùng, người bán hàng, tổ chức tín dụng. Khi người tiêu dùng duy trì thường xuyên thói quen thanh toán này, cả nền kinh tế vĩ mô sẽ được hưởng lợi theo.

[Infographics] Ngày không tiền mặt 16/6: Thanh toán không dùng tiền mặt, nhiều bên có lợi - Ảnh 1