[Infographics] Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

Theo TTXVN

Ngày 11/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 88,02% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

[Infographics] Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 - Ảnh 1