[Infographics] Người bị ngừng việc do COVID-19 được chi trả lương như thế nào?

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc để xác định.

[Infographics] Người bị ngừng việc do COVID-19 được chi trả lương như thế nào? - Ảnh 1