[Infographics] Người lao động cần làm gì để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Theo nhandan.vn

Hai nhóm lao động được hỗ trợ bằng tiền trực tiếp từ 30 nghìn tỷ đồng kết dư của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020. Người lao động cần lưu ý một số điểm để nhanh chóng nhận được tiền từ gói hỗ trợ này ngay trong tháng 10.

[Infographics] Người lao động cần làm gì để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp? - Ảnh 1