[Infographics] Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019

Theo vneconomy.vn

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 26,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018...

[Infographics] Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019 - Ảnh 1
[Infographics] Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019 - Ảnh 2
[Infographics] Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019 - Ảnh 3
[Infographics] Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019 - Ảnh 4
[Infographics] Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019 - Ảnh 5
[Infographics] Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019 - Ảnh 6
[Infographics] Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019 - Ảnh 7
[Infographics] Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019 - Ảnh 8
[Infographics] Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019 - Ảnh 9
[Infographics] Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019 - Ảnh 10