[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19

Theo daibieunhandan.vn

Ngày 16/8, Bộ Y tế cung cấp bộ Infographic "Sự thật về vắc xin COVID-19" do Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp sản xuất. Tại Việt Nam, vắc xin COVID-19 được triển khai tiêm từ ngày 8.3. Đến nay, khoảng 14,5 triệu liều đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân.

[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19
[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19  - Ảnh 1
[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19  - Ảnh 2
[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19  - Ảnh 3
[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19  - Ảnh 4
[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19  - Ảnh 5
[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19  - Ảnh 6

 

[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19  - Ảnh 7
[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19  - Ảnh 8
[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19  - Ảnh 9