Có nên công bố hết dịch COVID-19?

Có nên công bố hết dịch COVID-19?

Tổ chức Y tế thế giới vẫn cảnh báo dịch COVID-19 là tình trạng đại dịch trên toàn cầu, nên việc công bố hết dịch trong nước vẫn cần được cân nhắc cẩn thận.
Hướng dẫn đối với liều tiêm bổ sung và liều tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19

Hướng dẫn đối với liều tiêm bổ sung và liều tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19

Bộ Y tế có Công văn số 10722/BYT-DP về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Theo đó, liều cơ bản là liều vắc xin tiêm theo liệu trình quy định của nhà sản xuất. Việt Nam đang tiêm chủ yếu là các loại vắc xin liệu trình hai liều, mỗi liều tiêm cách nhau 3-6 tuần tùy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Liều bổ sung là liều tiêm sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Liều nhắc lại, còn gọi là liều tăng cường, tiêm ít nhất 3 tháng (trước đây trong Công văn số 10225/BYT-DP là 6 tháng) sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.