[Infographics] Những mặt hàng nào xuất khẩu trên 6 tỷ USD?

Theo TTXVN

Số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD tăng dần, từ 23 mặt hàng năm 2015 lên 31 mặt hàng năm 2020 và số mặt hàng có kim ngạch trên 6 tỷ USD đến năm 2020 là 8 mặt hàng.

[Infographics] Những mặt hàng nào xuất khẩu trên 6 tỷ USD? - Ảnh 1