[Infographics] Những mẫu xe hơi bán ít nhất tháng 4

Theo Việt Chung - Lương Dũng/vnexpress.net

Toyota chiếm đa số xe bán chậm nhất tháng, danh sách chủ yếu xe nhập khẩu.

[Infographics] Những mẫu xe hơi bán ít nhất tháng 4 - Ảnh 1