[Infographics] Những thay đổi lớn của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Theo hanoimoi.com.vn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, trong đó có một số điểm mới đáng lưu ý.

[Infographics] Những thay đổi lớn của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức - Ảnh 1