[Infographics] Những thay đổi về Luật Giao thông áp dụng từ tháng 7

Theo Tạ Lư - Lương Dũng/vnexpress.net

Quy chuẩn 41/2019 thay thế cho Quy chuẩn 41/2016 hiệu lực từ 1/7/2020 quy định xe tải có khối lượng chuyên chở 950-1.500 kg không còn được coi là xe con.

[Infographics] Những thay đổi về Luật Giao thông áp dụng từ tháng 7 - Ảnh 1