[Infographics] Nội dung của Hội nghị 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Theo TTXVN

Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

[Infographics] Nội dung của Hội nghị 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 1