[Infographics] Phát triển đối tượng tham gia BHXH 5 tháng đầu năm 2020

PV.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, trong đó nổi bật là công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

[Infographics] Phát triển đối tượng tham gia BHXH 5 tháng đầu năm 2020
[Infographics] Phát triển đối tượng tham gia BHXH 5 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1