[Infographics] Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững

Theo TTXVN

Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững…; sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn của thế giới.

[Infographics] Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững - Ảnh 1