[Infographics] Phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

Theo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 vừa được phê duyệt, đến năm 2025, 55% dân số Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến.

[Infographics] Phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1