[Infographics] Phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian học sinh trở lại trưởng

Theo vietnamplus.vn

Nhà trường bố trí người đón, giao học sinh tại cổng trường; cha mẹ học sinh không được vào trong trường; bảo vệ tại nhà trường, ký túc xá hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường, ký túc.

[Infographics] Phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian học sinh trở lại trưởng - Ảnh 1