[Infographics] Quá trình tiêm thử nghiệm vắcxin Covid-19 của Việt Nam

Theo TTXVN

Theo dự kiến, ngày 17/12, 3 người đầu tiên sẽ được tiêm thử nghiệm vắcxin COVID-19 "made in Vietnam" tại Học viện Quân y, tổng số người tiêm thử nghiệm đợt đầu là 60 người.

[Infographics] Quá trình tiêm thử nghiệm vắcxin Covid-19 của Việt Nam - Ảnh 1