[Infographics] Quy hoạch xử lý chất thải rắn của Hà Nội

Theo Vân Mai - Thanh Mai/nhandan.vn

Quy hoạch xử lý chất thải rắn của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định có 17 khu xử lý chất thải rắn, trong đó có tám khu hiện hữu được nâng cấp, mở rộng và chín khu đầu tư mới. Dưới đây là đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020 trong quy hoạch.

[Infographics] Quy hoạch xử lý chất thải rắn của Hà Nội - Ảnh 1