[Infographics] Quy trình mới 3 bước lưu thông hàng hoá bằng mã QR code

Theo baogiaothong.vn

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chính thức vận hành phần mềm kê khai thông tin để nhận giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR code tự động.

[Infographics] Quy trình mới 3 bước lưu thông hàng hoá bằng mã QR code - Ảnh 1