[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận ủng hộ 8.038 tỷ đồng

T. Anh - N. Ánh

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 02/7/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận ủng hộ 8.038 tỷ đồng - Ảnh 1