[Infographics] Sáu tháng đầu năm: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD

Theo TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm nay, có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD, chiếm 69,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

[Infographics] Sáu tháng đầu năm: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD - Ảnh 1