[Infographics] Số liệu tài chính - ngân sách năm 2019

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 2/2020

Tài chính - ngân sách năm 2019

[Infographics] Số liệu tài chính - ngân sách năm 2019 - Ảnh 1