Phía sau những con số "nhảy múa"’ trên báo cáo tài chính

Phía sau những con số "nhảy múa"’ trên báo cáo tài chính

Sự chênh lệch lớn giữa số liệu lợi nhuận trên báo cáo tài chính tự lập và sau kiểm toán gây ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư vào tính minh bạch của doanh nghiệp niêm yết. Việc này xuất phát từ sai sót vô tình hay còn nguyên nhân nào khác?
Tổng cục Hải quan khảo sát nhu cầu sử dụng số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan khảo sát nhu cầu sử dụng số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu

Nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu và thiết kế thêm các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu người sử dụng, Tổng cục Hải quan tổ chức khảo sát ý kiến người sử dụng về các sản phẩm thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu hiện đang cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.
Yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu niêm yết trên HOSE giai đoạn 2014-2020

Yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu niêm yết trên HOSE giai đoạn 2014-2020

Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi giá cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Với khả năng giải thích của mô hình đạt 74,49% thông qua xử lý và phân tích số liệu thu thập được từ các báo cáo tài chính của 30 công ty niêm yết trên HOSE giai đoạn từ 30/12/2014 đến 30/12/2020 cho thấy, giá cổ phiếu thay đổi bởi do 5 yếu tố sau: Thu nhập trên cổ phiếu, tỷ giá, lãi suất ngắn hạn, giá vàng và lạm phát.
Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4/2021 tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng cao nhất trong các năm 2017-2021 và tăng ở tất cả các ngành kinh tế; vốn đăng ký tăng 41%.