[Infographics] Số liệu tài chính - ngân sách tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 12/2019

Tài chính - ngân sách tháng 11 và 11 tháng năm 2019

[Infographics] Số liệu tài chính - ngân sách tháng 11 và 11 tháng năm 2019 - Ảnh 1