Điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả để phục hồi, phát triển kinh tế

Điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả để phục hồi, phát triển kinh tế

Năm 2022, trong bối cảnh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của Đất nước còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, thêm vào đó là những bất ổn của kinh tế thế giới, toàn ngành Tài chính đã chủ động nỗ lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách. Bước sang năm 2023, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, ngày càng nhiều thách thức lớn đặt ra đối với nền kinh tế, đòi hỏi ngành Tài chính tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế hiệu quả, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN).
Kho bạc Nhà nước Lào Cai tập trung các nguồn thu đầy đủ, kịp thời

Kho bạc Nhà nước Lào Cai tập trung các nguồn thu đầy đủ, kịp thời

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, đơn vị đã tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.
 5 dấu ấn của Bộ trưởng Đặng Việt Châu với công tác tài chính - ngân sách

5 dấu ấn của Bộ trưởng Đặng Việt Châu với công tác tài chính - ngân sách

Đồng chí Đặng Việt Châu - Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính thời kỳ 1965 – 1974, có thời gian tại vị gần 10 năm trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt trên cả hai miền Nam - Bắc. Đồng chí Đặng Việt Châu đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển ngành Tài chính, đặc biệt là 5 dấu ấn của Bộ trưởng Đặng Việt Châu với công tác tài chính - ngân sách.
Kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách về kinh tế, xã hội, tài chính - ngân sách

Kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách về kinh tế, xã hội, tài chính - ngân sách

Phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trên cơ sở yêu cầu bức thiết của đất nước và công tác chuẩn bị, căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, để hỗ trợ kịp thời cho Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Ngành Tài chính đóng góp tích cực vào thực hiện "nhiệm vụ kép"

Ngành Tài chính đóng góp tích cực vào thực hiện "nhiệm vụ kép"

Năm 2020, Bộ Tài chính đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tài khoá, quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.
Cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù tăng tính tự chủ gắn với trách nhiệm của TP. Hà Nội

Cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù tăng tính tự chủ gắn với trách nhiệm của TP. Hà Nội

Việc xây dựng Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, phù hợp chủ trương định hướng của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của chính quyền Thành phố.