[Infographics] Thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản đạt 8,8 tỷ USD

Theo TTXVN

Thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2019 ước đạt 8,8 tỷ USD, cao hơn 1,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

[Infographics] Thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản đạt 8,8 tỷ USD - Ảnh 1